Interview met Paul Haenen

Door Paul Haenen werd ik vrijdag 14 mei 2021 geïnterviewd bij Betty Asfalt TroostTV.