Ingeleverd!

Op 16 september heb ik de definitieve tekst van mijn biografie over Jef Last (1898- 1972) ingeleverd bij uitgeverij Prometheus. Het zijn ruim 500 bladzijden, inclusief een uitgebreide bibliografie en Inleiding. De 31 afbeeldingen, van bijzondere foto’s tot Chinese visitekaartjes van Jef Last, zullen bij de tekst komen te staan, zodat het manuscript ongetwijfeld nog wat dikker wordt. Namenregister plus een register van waar wat over de ruim honderd boeken en boekjes van Jef wordt gezegd of welke andere werken worden geciteerd, vervolmaken het geheel. De publicatie van Bestaat er een raarder leven dan het mijne?, de biografie van Jef Last, zal in januari 2021 zijn. De exacte datum zal ik zo spoedig mogelijk bekend maken.

Het decembernummer 2020 van het literaire tijdschrift De Parelduiker zal voor een groot deel gewijd zijn aan Jef Last. Niet alleen de omslag, maar ook een, volgens mij, interessant artikel over Jef Last en zijn vriendschap met Soekarno in de tijd (1950- 1954) dat Last leraar was op Bali en adviseur over Balische kunst en cultuur voor Soekarno. Lees het blad! En lees de biografie van de man die een opvallend visionaire blik op de wereld had, vooral omdat hij er midden in stond en altijd opkwam voor de underdog. Geëngageerd zijn is in deze duistere tijden meer nodig dan ooit…